Big data B2B-yritysten työkaluna

Big datan tarjoamat hyödyt on nykyisin otettu tehokkaasti jokapäiväiseen käyttöön monen B2C-yrityksen työskentelyssä. Asiakkaista kerätään tietoa yhä useammasta lähteestä, ja kerättyä tietoa käytetään markkinoinnissa sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Suurista, kaikille samanlaisina esitettävistä markkinointimateriaalimääristä on päästy iso askel eteenpäin kohti asiakkaiden yksilöllistä palvelua ja kohdennettua markkinointia. Lisää kohdennetusta markkinoinnista kuluttajapuolelle voi lukea Bigdatapumpin aiemmasta A value of Big Data – improved relevance with targeting -blogikirjoituksesta.

big data b2b-yrityksissä

B2B-puolella big datan hyödyntäminen sen sijaan ei ole vielä kovinkaan yleistä pitkälti sen takia, että hyötyjä ei ole vielä täysin tunnistettu ja uusien B2C-puolella innovoitujen teknologioiden adaptointi on tullut jälkijunassa. Big data ja analytiikka nähdään ennemmin hyvänä lisänä kuin ”must have” -työkaluna. Osa B2B-yrityksistä on alkanut jo hyödyntää dataa ja on pääsemässä hyvään etumatkaan kilpailijoihin nähden.

Big datan keräämiselle annetaan suuria lupauksia ja ennen kaikkea siihen kohdistuu suuria odotuksia. Monilla B2B-yrityksillä onkin jo nopea ja helppo pääsy suuriin määriin järjestettyä dataa. Lisäksi tällä hetkellä yksi paljon puhuttu aihe on asioiden ja esineiden internet, eli Internet of Things (IoT). Asioiden ja esineiden internetillä tarkoitetaan eri laitteiden verkottumista ja keskustelukyvykkyyttä keskenään, jolloin mahdollisuus datan keräämisen ja hyödyntämiseen moninkertaistuu. Tällöin jo kerättyjen datojen lisäksi uutta dataa tulee jatkuvasti monista eri lähteistä, ja potentiaalisten lähteiden määrä kasvaa muun muassa erilaisten anturien ja tekniikoiden kehittyessä.

Suuri määrä dataa ei kuitenkaan vielä riitä, vaan se tulee osata muuntaa liiketoimintahyödyksi. Sen tunnistamiseksi yritys tarvitsee sille sopivan analytiikkaratkaisun, jotta dataan piiloutuneet, juuri kyseiselle yritykselle tärkeät tiedot saadaan esille.

Suuri haaste yrityksille onkin nimenomaan liiketoimintahyödyn tunnistaminen. B2B-yritykset voivat saada suurta hyötyä esimerkiksi työn ja tekniikoiden optimoinnista tai vaikka ennustavasta analytiikasta. Ennustavasta analytiikasta yhtenä esimerkkinä voi mainita ennakoivan huollon, jossa koneiden toiminnan muutoksia seurataan antureilla, ja tapahtuneista muutoksista voidaan ennakoida esimerkiksi koneen hajoaminen. Ennakoinnin ansiosta huollon tarpeeseen pystytään reagoimaan nopeammin, jolloin huolto sekä varaosat on voitu järjestää jo etukäteen.

Eri toimialoilla on eri liiketoimintatarpeet ja sen vuoksi sama ratkaisu ei toimi kaikilla. Liiketoimintatarpeiden ja -hyödyn tunnistamisen jälkeen yritykselle tulee eteen muutoksen käytäntöön vieminen ja toimintatapojen kehittäminen.

Yritysten on tärkeää oppia hyödyntämään analytiikkaa siten, että yrityksen eri osastot ja tiimit tekevät tehokkaasti yhteistyötä ja pystyvät toimimaan yhtenä kokonaisuutena. Tehokkaimmillaan analytiikasta saatavat tiedot ovatkin, kun niistä saadaan toimivia työkaluja yrityksen omille osaajille.

Datan ja analytiikan käyttö työkaluna osaajien apuna mahdollistaa sen, että automaatiota ja tapahtumien ennustamista osataan hyödyntää juuri sille sopivassa ja oikeassa kontekstissa. Osaajien työskentely jatkuu siitä, mitä tähän mennessä on jo tehty ja työkalujen avulla työntekoa ja työskentelytapoja kehitetään eteenpäin.

Onnistuneessa hankkeessa yritykselle tulee selkeä käsitys omasta työskentelystään ja se pystyy tehostamaan ja maksimoimaan oman tuottavuutensa. Hyvin ja turvallisesti hallinnoidun datan, tehostetun työskentelyn, uusien ajattelutapojen ja tuottavuuden avulla yrityksille tulee mahdollisuus täyttää yrityksiin nykyisin kohdistuvat odotukset: yrityksellä tulee olla pienyrityksen nopeus ja suuryrityksen kapasiteetti toiminnassaan.

big data b2b-yrityksissä 2