Liiketoimintahyötyä nopeasti!

Digitalisoituminen valtaa maailmaa ja kaikki mikä voi, digitalisoituu. Datan määrän kasvua ajaa digitalisoitumisen tuottama big data eli käyttäytymisdata – sekä ihmisistä että laitteista.

Digitalisoituminen muuttaa yritysten tuotantoprosesseja ja muita liiketoiminnan ehtoja, ansaintamalleja. Rakenteiltaan kevyempiä, dataa hyödyntäviä yrityksiä tulee eri liiketoiminta-alueille, esimerkkeinä vaikka Zalando, Netflix, Verkkokauppa.com ja Holvi. Siitä huolimatta Suomessa yli 70 % yrityksistä tekee strategiset päätöksensä dataan tai analytiikkaan perustumatta. Yritysten matka ensimmäisen tason perusmittaavasta kyvykkyydestä analytiikkaan ja optimointiin on haaste. Dataa hyödyntävät yritykset toimivat jo aidosti optimointitasolla.

liiketoimintahyöty optimointi

Kuten Digibarometri 2014:kin kertoo, valtaosa Suomen kasvumahdollisuuksista liittyy digitaalisuuteen tai sen hyödyntämiseen.

Transformaatiohaaste on siis heitetty perinteisille ”kivijalkafirmoille”, joiden tulee sopeuttaa liiketoimintansa uusia tarpeita vastaavaksi. Niillä on kuitenkin merkittävä etulyöntiasema pitkien asiakassuhteiden kautta ja siinä, että niille on jo kertynyt runsaasti dataa. Mutta nopea pitää olla!

Matkalla muutokseen tarvitaan mittava businessmallimuutos.

Muutos ei kuitenkaan ole IT-yksikön vastuulla, vaikka todennäköisesti siitä tulee strategisempi kumppani liiketoiminnalle jatkossa, koska digimaailmassa teknologia, data ja liiketoiminta ovat yhtä. Muutos ei myöskään ole liiketoiminnasta irrallinen analytiikkaharjoitus. Yritysten pitää ajaa data- ja analytiikkamuutos, mutta se pitää tehdä liiketoimintalähtöisesti ja onnistumista mitata liiketoiminnan mittareilla.

Onnistuneessa muutoksessa mennään liiketoimintahyöty edellä, määritetään liiketoimintamahdollisuudet, tehdään kokonaissuunnitelma, validoidaan liiketoimintamuutoksen onnistumista ja skaalataan sitten. Muutosprosessissa onnistumista mitataan ja tekemistä optimoidaan koko ajan.

TRANSFORMAATION VAIHEET

Transformation muutosprosessi

1. TUNNISTA HYÖTY JA MAHDOLLISUUDET LIIKETOIMINNALLESI

Määritä yrityksellesi datasta ja analytiikasta saatava liiketoimintahyöty, kuten:

 1. Paremmin kohdennettu myynti ja markkinointi, kun tunnetaan asiakkaan käyttäytyminen

 2. Paremmat, datalla kehitetyt tuotteet ja palvelut: pystytään tuottamaan palveluita ja tuotteita jotka perustuvan dataan ja ymmärrykseen

 3. Data ja analytiikka mahdollistavat myös automatisoinnilla saatavaa tehokkuutta ja uusien teknologioiden avulla saatavaa kustannussäästöä.

2. MÄÄRITÄ

 • Liiketoimintahyöty ja käyttötapaukset

 • Tavoite-arkkitehtuuri

 • Kompetenssit

Jokaiselle neljännesvuodelle löydetään liiketoimintahyötyä ja muutosta tuottavat keihäänkärkiprojektit.

Samalla rakennetaan pitkäjänteisesti ja vaiheittain tavoitearkkitehtuuria ja osaamista.

3. TEE SUUNNITELMA

Kokonaismuutokselle tehdään suunnitelma, jossa yhdistyvät nopea liiketoimintahyöty ja peruskyvykkyyksien luominen - rakennetaan pitkäjänteisesti arkkitehtuuria ja organisaatiota.

4. VALIDOI

Validoi käyttötapaukset liiketoiminnoissa ja hanki tuki muutoksillesi. Jotta hanke ei jää irralliseksi data tai IT-hankkeeksi, pitää lisäarvoa tuottaa neljännesvuosittain. Käyttötapausten pitää tuottaa liiketoimintamuutosta, jotta organisaatio sitoutuu muutokseen.

5. SKAALAA

Aja liiketoimintamuutosta muutosprojekteilla. Myös teknologiasuunnitelman ja kompetenssisuunnittelun pitää tukea skaalausta.

6. MITTAA JA OPTIMOI

 • Hankkeesi tuottamaa liiketoimintahyötyä

 • Yrityksesi datan ja analytiikan kypsyyttä

Joka kuukausi mitataan hankkeen onnistumista asetettuja tavoitteita vasten. Muutoksen aikana maailma myös muuttuu ympärillä ja pitää mitata, tarkentaa ja optimoida suhteessa muuttuvaan maailmaan.Hankkeella pitää olla myös ei-myynnillisiä tavoitteita, joilla mitataan yleistä tiedolla johtamisen kypsyyttä, osaamisen kasvua ja uudelleenkäytettäviä kyvykkyyksiä.

datan arvo

ONNISTUNEESSA TRANSFORMAATIOSSA

Yritys

 • sitoutuu liiketoimintamuutokseen

 • ymmärtää datan ja analytiikan hyödyt

 • integroi datan, mittarit ja analytiikan osaksi liiketoimintaa

 • ajaa liiketoimintamuutoksen läpi pitkäjänteisesti

 • mittaa onnistumistaan

datamuutos

OTA YHTEYTTÄ!

Tulemme mielellämme kertomaan lisää ja keskustelemaan yrityksenne kanssa.

MARTTI REILANDER

Managing Director, Principal consultant

Tel. +358 40 756 1885

martti.reilander@bigdatapump.com

http://www.bigdatapump.com