Tiedolla johtaminen yrityksissä ja Big Datan hyödyntäminen

- Kirjoitus on alunperin julkaistu bigdata.fi sivustolla -

Vuonna 2014 Big Data on ollut yksi kuumimmista keskustelunaiheista IT/teknologia-alueella. Hypeä on nostatettu termin ympärillä, keskustelu on usein ollut teknologialähtöistä, mutta Big Datan liiketoiminta-arvosta liiketoiminnalle ollaan keskusteltu vielä hyvin vähän. Aiemmassa blogi-tekstissäni kuvasin kuluttajaliiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin big datasta saamaa hyötyä.

Yritysten on mahdoton siirtyä suoraan johtamaan isoilla datamassoilla, mikäli perinteisellä transaktiodatalla ja yleistä tiedolla johtamista ei ole ensin toteutettu organisaatiossa. Market Vision vuonna 2012 toteuttaman tutkimuksen mukaan 72% suomalaisista yrityksistä ei hyödynnä dataa ja analytiikkaa strategisten liiketoimintapäätöstensä tekemisessä.

Oma kokemukseni tukee edellä mainittua analyysia. Kokemukseni mukaan suomalaiset yritykset ovat määrittäneet seurattavat avainmittarit keskimäärin hyvin. Mittareilla aidosti johtaminen (tavoitteiden asettaminen, mittareiden datan jatkoanalysointi, syiden ja seurausten etsiminen) on vielä monessa organisaatiossa käyttöönottamatta. Tiedolla johtamisen tasoa yrityksissä voi mitata ja arvioida esimerkiksi seuraavan Tom Davenportin rakentaman kypsyysmallin mukaan.

competitive advantage intelligence

Faktapohjaiset päätökset ovat keskimäärin ja pitkällä aikavälillä parempia kuin tunnepohjaiset päätökset. Tämän vuoksi yritykset, jotka johtavat tekemistään mahdollisimman laajaa tietomäärää (Big Data) hyväksikäyttäen, menestyvät parhaiten. Big datan hyödyntäminen yrityksessä vaatii kuitenkin taustatyön tekemisen ja perusaskeleiden ottamista tiedolla johtamisessa. Digitalisoituminen ja sen myötä ns. digi-natiiviyritysten nousu asettaa haasteen perinteisille yrityksille lähes alasta riippumatta. Kuten yritysmuotoilija Ville Tolvanenkin hyvin kiteyttää esityksissään: "Kaikki mikä voi, digitalisoituu". Diginatiivien (Netflix, Zalando jne.) etu on, että heidän liiketoimintansa on lähtenyt puhtaalta pöydältä ja on oletusarvoisesti dataan ja analytiikkaan perustuvaa. Diginatiivit operoivat oletusarvoisesti kypsyysmallin optimointitasolla.

Kun perinteiset yritykset muuntautuvat isoa dataa hyödyntäviksi, usein ensimmäinen askel pitää ottaa siis tiedolla johtamisen kulttuurisessa muutoksessa, jotta luodaan yritykseen maaperä johtaa datalla ja mittareilla. Kun muutos on saatu käyntiin, hyödynnettävän datan määrää voidaan nostaa myös big datan, käyttäytymisdatan puolelle.