Visualisointityökalut tukemaan BI-itsepalvelua - Pentaho haastamassa johtavia työkaluja

Datan määrän kasvu (Big Data) ja yritysten investoinnit analytiikkaan ja tiedon visualisointiin ohjaa yrityksiä vapauttamaan datavarantonsa analyytikoidensa käyttöön. Datavarantojen avaaminen sekä oikeiden visualisointi- ja BI-työkalujen tarjoaminen luovat yrityksille BI-itsepalvelukyvykkyyden. BI-itsepalvelukyvykkyyden onnistumisen avainmittarina voidaan pitää sitä, kuinka kauan kestää luoda uusi liiketoimintalöydös ja jakaa se organisaatiossa eteenpäin.

BIGDATAPUMP’ssa olemme viimeisen vuoden aikana käyttäneet asiakasprojekteissamme Gartnerin kartalta lähes kaikkia  johtavia BI- ja analytiikkatyökaluja (Tableau, Qlik, Microsoft, SAS VA, IBM, SAP BO…). Jokaisella leader-segmentin työkalulla on vahvuutensa ja työkalun sopivuus riippuu pitkälti yrityksen olemassaolevasta BI-arkkitehtuurista ja tehtävän analytiikan luonteesta.

Varteenotettavina haastajina edellisille nostaisin esiin kaksi työkalua: Pentaho ja Birst. Molemmista työkaluista meille on muodostunut omakohtaista projektikokemusta. Näiden työkalujen vahvuudet ovat alhaisempi kustannustaso ja  hyvät kyvykkyydet pilvipohjaiseen Business Intelligenceen.

  • Pentaho tarjoaa  kohtalaisen hyvät peruskyvykkyydet ilmaistuotteena, enterprise edition hintakin on merkittävästi edullisempi kuin leader-segmentin tuotteilla.

  • Birst on hinnoittelultaan kilpailukykyinen ja on optimoitu pilvipohjaiseen Business Intelligenceen. Se sisältää hyvät datan latauskyvykkyydet ja toimii natiivisti muun muassa Amazon Web Services’n päällä.

Mikäli haluat kuulla lisää BI-itsepalvelusta ja sparrata mikä työkalu sopisi parhaiten teidän tarpeeseenne ja arkkitehtuuriinne, ota yhteyttä, niin tulemme mielellään kertomaan

BI-itsepalvelu visualisointiytyökalut