CGI Advanced Analytics Solutions builds on Bigdatapump

CGI_NEAAS_1040x544.jpg

CGI Advanced Analytics Solutions builds on Bigdatapump – A Finnish analytics start-up has grown into a global service company

Bigdatapump Oy, which is specialised in analytics and cloud transformation, is now known as CGI Advanced Analytics Solutions. Its operations will continue as a separate business unit, in which the startup spirit is combined with global scale continued services. 

Bigdatapump's analytics services have been part of CGI since CGI and Affecto merged their businesses last autumn. Before then, Bigdatapump had functioned as an independent startup company for five years. As a subsidiary of Affecto, the company doubled its staff and turnover in half a year. CGI Advance Analytics Solutions has almost one hundred employees.  

"We have the opportunity to rise to the next level with CGI. Clients want also end-to-end services along with the project deliveries. The muscle of a big company will enable us to secure a robust, business-critical 24/7 analytics service for customers of all sizes," says Martti Reilander, Vice-President of CGI Advanced Analytics Solutions and one of Bigdatapump's founders. 

"In our organisation, everyone has a business background and is a top expert selected with extreme care. As a Northern European business unit of CGI, we will continue to benefit from our business development background, unique analytics know-how, and start-up spirit. We are constantly looking for new, hands-on data scientists to join us," says Reilander. 

CGI Advanced Analytics Solutions primarily focuses on serving Nordic customers who want to develop their management of data, analytics and artificial intelligence. The company has offices in Stockholm, Oslo, Copenhagen and Warsaw, as well as Helsinki and Turku. In addition to clients in Europe, it services clients in North America.

The application of advanced analytics to enable digital transformation is currently a key priority of senior executives in all industries: this is confirmed by the CGI Clients Global Insights survey, which is conducted annually on the basis of interviews in 20 countries and among over 1,300 customers. 

"Our customers will benefit from the expertise and experience of CGI Advanced Analytics Solutions, particularly in the fast-growing, data-driven services sector. We will also be better able to help our customers become genuinely digital organisations,” points out Heikki Nikku, President, Northern Europe Operations, of CGI.
 


CGI Advanced Analytics Solutions rakentaa Bigdatapumpin perustalle – Suomalainen analytiikka-startup kasvoi osaksi kansainvälistä palveluyhtiötä

Pilvipalveluanalytiikkaan erikoistunut Bigdatapump Oy on nyt nimeltään CGI Advanced Analytics Solutions. Toiminta jatkuu omana liiketoimintayksikkönä, jossa startup-henkisyys yhdistyy kansainvälisen mittakaavan jatkuviin palveluihin. 

Bigdatapumpin analytiikkapalvelut ovat olleet osa CGI:tä siitä lähtien, kun CGI ja Affecto yhdistivät liiketoimintansa viime syksynä. Tätä ennen Bigdatapump toimi ensin viisi vuotta itsenäisenä startup-yhtiönä. Affecton tytäryhtiönä se tuplasi puolessa vuodessa henkilöstönsä ja liikevaihtonsa. Työntekijöitä CGI Advance Analytics Solutionsilla on lähes sata.       

"CGI:n kanssa meillä on mahdollisuus nousta seuraavalle tasolle. Asiakkaat haluavat pelkkien projektitoimitusten ohelle myös paljon muita palveluja ja ylläpitoa. Ison talon muskeleilla pystymme varmistamaan laajan data-alueen vakaat bisneskriittiset 24/7-analytiikkapalvelut kaiken kokoisille asiakkaille", CGI Advanced Analytics Solutionsin liiketoimintajohtaja Martti Reilander sanoo. Hän on yksi Bigdatapumpin alkuperäisistä perustajista.

"Meillä kaikki lähtee yrityskulttuurista ja äärimmäisen tarkkaan valitusta huippuluokan osaajista. CGI:n pohjoiseurooppalaisena liiketoimintayksikkönä voimme jatkossakin hyödyntää bisneskehittäjätaustaamme, omanlaista analytiikkaosaamista ja startup-henkisyyttämme. Etsimme jatkuvasti uusia ohjelmoivia data scientisteja", kertoo Reilander.

CGI Advanced Analytics Solutions keskittyy ensisijaisesti palvelemaan pohjoismaisia asiakkaita, jotka haluavat kehittää data-, analytiikka- ja tekoälyjohtamistaan. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingin ja Turun lisäksi Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhaminassa ja Varsovassa. Asiakkuuksia on Euroopan ohella mm. Pohjois-Amerikassa.

Kehittyneen analytiikan soveltaminen liiketoiminnassa ja digitaalisessa transformaatiossa on kaikilla toimialoilla ylimmän johdon tämän hetken keskeisimpiä prioriteetteja, kertoo vuosittainen, 20 maassa ja yli 1 300 asiakkaan keskuudessa tehtävä strateginen CGI Client Global Insights -haastattelututkimus. 

"Asiakkaamme hyötyvät CGI Advanced Analytics Solutionsin osaamisesta ja kokemuksesta erityisesti nopeasti kasvavan tietokeskeisten palvelujen alueella. Samalla pystymme entistä paremmin auttamaan asiakkaitamme muuttumaan aidosti digitaalisiksi organisaatioiksi, CGI:n Pohjois-Euroopan toiminnoista vastaava johtaja Heikki Nikku korostaa.