clickstream

Creating rich customer understanding based on clickstream data

According to Wikipedia, a clickstream is the recording of the parts of the screen a computer user clicks on while web browsing or using another software application. Traditionally, companies have been using clickstream data to get information about customer actions on their website and to understand what is working well on their website and to optimize their sales conversion funnel.

Rikkaan asiakasymmärryksen muodostaminen clickstream -datan pohjalta

Verkkosivujen optimointi on pitkälle kehittynyttä ja standardoitua. Uusi, kiinnostava käyttökohde clickstream- datalle on rikkaan asiakasymmärryksen muodostaminen, jolloin kerätään laajemmin ja tarkemmin asiakastason käyttäytymistietoa. Sen lisäksi, että tietoa voidaan kerätä yrityksen sisäiseltä verkkosivulta, sitä voidaan rikastaa myös mobiiliapplikaatioiden, sosiaalisen median ja ostetun median tiedoilla.