fi

Rikkaan asiakasymmärryksen muodostaminen clickstream -datan pohjalta

Verkkosivujen optimointi on pitkälle kehittynyttä ja standardoitua. Uusi, kiinnostava käyttökohde clickstream- datalle on rikkaan asiakasymmärryksen muodostaminen, jolloin kerätään laajemmin ja tarkemmin asiakastason käyttäytymistietoa. Sen lisäksi, että tietoa voidaan kerätä yrityksen sisäiseltä verkkosivulta, sitä voidaan rikastaa myös mobiiliapplikaatioiden, sosiaalisen median ja ostetun median tiedoilla.

Visualisointityökaluanalyysi - Haastaako Pentaho oikeasti johtavia työkaluja?

Business Intelligence – visualisointityökaluilla hyödynnetään systemaattisesti yrityksen tietovarannot ja muokataan käyttöön sopivaksi visualisointia varten. Samoilla työkaluilla luodaan muokatusta datasta visuaaliset mallit, jotka sisältävät erilaisia mittareita asioista, joita yritys haluaa seurata. Johtavien visualisointityökalujen lisäksi markkinoille on tullut uusia varteenotettavia haastajia kuten Pentaho ja Birst.