Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Bigdatapump Oy
Ruukinkatu 4
20540 Turku
Y-tunnus: 2508872-3

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen support@bigdatapump.com

3. Rekisterin nimi

Bigdatapump Oy:n markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, tähän kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta:

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • palveluista ja tuotteista tiedottaminen
  • markkinointiviestintä
  • mielipide‐ ja markkinatutkimuksien sekä tuotekehitystyön toteuttaminen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • postiosoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • yritys
  • ja muita rekisteröidyn itse antamia tietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään Bigdatapump Oy:n internet-sivujen tai markkinointitoimenpiteeseen liittyvän muun palvelun kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Affecto-konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä kuten myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Bigdatapump Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.